Toimintakertomukset

2012

Suomen Sammalseura ry:n vuoden 2012 toimintakertomus

 XIAOLAN HE, sihteeri

 Suomen Sammalseura ry. (Finlands Bryologiska Sällskap, Finnish Bryological Society, Societas Bryologica Fennica) perustettiin vuonna 1987. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sammaltutkimusta ja sammalharrastusta Suomessa.

Jäsenet, hallitus, kokoukset

Suomen Sammalseuralla on yksi kunniajäsen prof. Pekka Isoviita, 3 ulkomaista kirjeenvaihtajajäsentä, (prof. Daniel H. Norris, prof. Jíři Váňa ja prof. Tamas Pócs) ja 70 jäsenmaksun (20 € vuonna 2012) maksanutta jäsentä, joista kaksi on ulkomaalaisia. Vuonna 2012 seurasta erosi kaksi jäsentä ja liittyi kolme uutta jäsentä. Jäsenmaksun kaksi kertaa maksamatta jättäneet poistetaan jäsenluettelosta. Seuran hallituksessa olivat vuonna 2012 alla mainitut kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä.  Seuran hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunkin henkilön jälkeen on mainittu tehtävä hallituksessa sekä suluissa vuosi, jolloin kyseinen henkilö on erovuorossa.

Johannes Enroth, hallituksen jäsen (2013)

Xiaolan He, sihteeri (2013)

Terhi Korvenpää, hallituksen jäsen (2013)

Sinikka Piippo, puheenjohtaja (2013)

Harri Vasander, varajäsen (2013)

 Sanna Huttunen, hallituksen jäsen (2014)

Jaakko Hyvönen, varajäsen (2014)

Timo Koponen, varainhoitaja (2014)

Jouko Rikkinen, varapuheenjohtaja (2014)

Risto Virtanen, hallituksen jäsen (2014)

 

Hallitus kokoontui 28.3.2012. Sammalseuran vuosikokous 2012 pidettiin Kasvimuseon Nylander-salissa 28.3. klo 18 alkaen. Kokouksessa kuultiin Timo Koposen esitelmä ”30 vuotta Uuden Guinean sammalkasviston tutkimusta; alku aina hankalaa, mutta loppu vasta häämöttää”.

Julkaisutoiminta

Bryobrothera. Vuonna 2012 valmisteltiin Bryobrothera 11: Koponen, T., Piippo, S. & Isoviita, P. (eds.), ”Professor Risto Tuomikoski Memorial Issue”. Se julkaistaan alkuvuodesta 2013.

 Julkaisujen myynti tapahtuu Tiedekirjan kautta.

Bryobrotherella.  Sammalseuran jäsenlehti, jossa julkaistaan ensisijassa Suomen sammalkasvistoon ja sen tutkimiseen liittyviä tutkimuksia ja tiedonantoja. Vuonna 2012 julkaistiin Bryobrotherella 15.

Myynti: Julkaisu lähetettiin vuoden 2012 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sitä voi ostaa myös Tiedekirjasta. Sammalseura myy 3 € kappalehintaan sarjanumeroita 1, 2, 4 ja 6.  Numerot 3, 5 ja 7 ovat loppuneet seuran varastosta. Numerot 8–13 maksavat 5 € numero.

Jäsentoiminta

Vuoden 2012 kevätretki tehtiin 30.5. Sipoonkorpeen. Retkelle osallistuivat Neil Bell, Reino Fagerstén, Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Janne Koskinen, Ann Luoto, Timo Koponen, Susanna Pimenoff ja Sinikka Piippo. Vuoden 2012 syysretki 5.9. kohdistui Vantaan Kalkkikalliolle ja sen lähellä olevalle Helsinkiin kuuluvalle Roosinmäelle. Molemmat alueet ovat nykyään luonnonsuojelualueita. Retkelle osallistuivat Neil Bell, Reino Fagerstén, Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Timo Koponen ja Sinikka Piippo.

Hallituksen jäseniä osallistui Kasvimuseon Avointen ovien päivään 12.6. ja 19.6. asiantuntijoina, mm. postereilla – ”Maksasammalten biodiversiteetti ja evoluutiohistoria” (Xiaolan He, Sinikka Piippo, Sanna Laaka-Lindberg & Sun Yu) ja ”Kaakkois-Aasian sammalten tutkimus” (Timo Koponen & Sinikka Piippo); sekä Helsingin yliopiston Tiedekulman ohjelmaan 22.5. asiantuntijoina, mm. esitelmällä ”Tunnetko maksasammalen – maailman vanhimman kasvin?” (Xiaolan He & Sanna Laaka-Lindberg).

Retkiseloste vuoden 2012 kevät- ja syysretkistä julkaistaan Bryobrotherellan numerossa 16.

 Talous

Tulot. Tuloja saatiin jäsenmaksuista 1.510,00 euroa, julkaisumyynnistä 196,41 euroa, pankkikorkona 5,35 euroa ja palautuksina 88,00 euroa.

Menot. Bryobrotherella 15 painatuskulut olivat 1.397,58 euroa, postituskulut ja vuosikokouskulut 242,00 euroa ja muut kulut (toimistokulut, pankin palvelumaksut, TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenmaksut) 260,74 euroa. Bryobrothera vol. 11 valmistamiseen kului 117,58 euroa (tulostinpaperia ja –mustetta).

Tiedotus

Seuran www-sivut ovat osoitteessa pro.tsv.fi/sammalseura. Se on TSV:n tarjoama maksuton kotisivupalvelu, johon ei sisälly sivujen päivitys.

Seuran tapahtumista kuten retkistä on tiedotettu Luonnontieteellisen Keskusmuseon Museoinfossa, Kasvitieteen tiedotuslehdessä Botanicumissa sekä SYKE:n sammaltyöryhmän sihteerin Riikka Juutisen välityksellä Sammalposti-sähköpostilistalla.

Ulkomaiset yhteydet

Seuran hallitus muodostaa IAB:n (international Association of Bryologists) Suomen toimikunnan.

 

 

 

2013

Suomen Sammalseura ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

XIAOLAN HE, sihteeri

 

Suomen Sammalseura ry. (Finlands Bryologiska Sällskap, Finnish Bryological Society, Societas Bryologica Fennica) perustettiin vuonna 1987. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sammaltutkimusta ja sammalharrastusta Suomessa.

 

Jäsenet, hallitus, kokoukset

Suomen sammalseuralla on yksi kunniajäsen prof. Pekka Isoviita, 3 ulkomaista kirjeenvaihtajajäsentä, (prof. Daniel H. Norris, prof. Jíři Váňa, prof. Tamás Pócs) ja 74 jäsenmaksun (20 € vuonna 2013) maksanutta jäsentä, joista kolme on ulkomaalaisia. Uusia jäseniä liittyi 1 ja erosi 3 jäsentä. Jäsenmaksun kaksi kertaa maksamatta jättäneet poistetaan jäsenluettelosta (10, vuonna 2013). Seuran hallituksessa olivat vuonna 2013 alla mainitut kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä.  Seuran hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunkin henkilön jälkeen on mainittu tehtävä hallituksessa sekä suluissa vuosi, jolloin kyseinen henkilö on erovuorossa.

Sanna Huttunen, hallituksen jäsen (2014)

Jaakko Hyvönen, varajäsen (2014)

Timo Koponen, varainhoitaja (2014)

Jouko Rikkinen, varapuheenjohtaja (2014)

Risto Virtanen, hallituksen jäsen (2014)

 

Johannes Enroth, hallituksen jäsen (2015)

Xiaolan He, sihteeri (2015)

Terhi Korvenpää, hallituksen jäsen (2015)

Sinikka Piippo, puheenjohtaja (2015)

Harri Vasander, varajäsen (2015)

 

Hallitus kokoontui 26.3.2013. Sammalseuran vuosikokous 2013 pidettiin Kasvimuseon Nylander-salissa 26.3.2013.  Kokouksessa kuultiin Sanna Huttusen esitelmä ”Pohjoisen valloittajat – Hypnales -lahkon lehtisammalten evoluutio”,ja Kimmo Syrjäsen esitelmä ”Sammalhavaintoja Luoteis-Enontekiöltä.

 

Julkaisutoiminta

Bryobrothera. Vuonna 2013 julkaistiin Bryobrothera 11: Koponen, T., Piippo, S. & Isoviita, P. (eds.), ”Professor Risto Tuomikoski Memorial Issue” julkistettiin. Sammalseura järjesti Professori Risto Tuomikosken muistojulkaisun julkistamistilaisuuden Tuomikosken syntymäpäivänä

 24.1.2014 Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön kasvihuoneen palmusalissa.

Julkaisun myynti tapahtuu Tiedekirjan kautta.

Bryobrotherella.  Sammalseuran jäsenlehti, jossa julkaistaan ensisijassa Suomen sammalkasvistoon ja sen tutkimiseen liittyviä tutkimuksia ja tiedonantoja. Vuonna 2013 julkaistiin Bryobrotherella 16. Myynti: Julkaisu lähetettiin vuoden 2013 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sitä voi ostaa myös Tiedekirjasta. Sammalseura myy 3 € kappalehintaan sarjanumeroita 1, 2, 4 ja 6.  Numerot 3, 5 ja 7 ovat loppuneet seuran varastosta. Numerot 8−17 maksavat 5 € numero.

 

Jäsentoiminta

Vuoden 2013 kevätretki tehtiin 29.5.2013 Helsingin Laajasalon Kruunuvuorelle. Retkelle osallistuivat Neil Bell, Pirkko Harjo, Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Elina Manninen, Susanna Pimenoff, Sinikka Piippo ja Tapani Sallantaus. Syysretkeä ei järjestetty.

Hallituksen jäseniä osallistui Kasvitieteen päiville 13.−15.5.2013, jossa esitettiin posteri He, X. & Y. Sun: “Oil body morphological character evolution in liverworts, a phylogenetic perspective”, joka palkittiin eräänä parhaista Kasvitieteen päivien postereista. Sanna Laaka-Lindberg piti esitelmän ESCAPE-hankkeen aloitusvaiheista ja Neil Bell aiheesta ”Macromorphology in mosses ─ architectural convergence and phylogeny in simple land plants”.

Retkiseloste vuoden 2013 kevätretkestä julkaistaan Bryobrotherellan numerossa 17.

 

Talous

Tulot. Tuloja saatiin jäsenmaksuista 1.620,00 euroa, julkaisumyynnistä 196,41 euroa, pankkikorkona 2,24 euroa ja lahjoituksena 500,00 euroa.

Menot. Bryobrotherella 16 painatuskulut olivat 1.311,16 euroa, Bryobrothera vol. 11kulut olivat 106,47 euroa, postituskulut ja vuosikokouskulut 190,26 euroa ja muut kulut (toimistokulut, pankin palvelumaksut, TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenmaksut) 297,90 euroa.

 

Tiedotus

Seuran www-sivut ovat osoitteessa www.suomensammalseura.fi. Sinikka Piippo päivittää kotisivuja.

Seuran tapahtumista kuten retkistä on tiedotettu Luonnontieteellisen Keskusmuseon Museoinfossa, Kasvitieteen tiedotuslehdessä Botanicumissa sekä SYKE:n sammaltyöryhmän sihteerin Riikka Juutisen välityksellä Sammalposti-sähköpostilistalla.

 

Ulkomaiset yhteydet

Seuran hallitus muodostaa IAB:n (international Association of Bryologists) Suomen toimikunnan.

2015

Suomen Sammalseura ry:n vuoden 2015 toimintakertomus

XIAOLAN HE, sihteeri

 

Suomen Sammalseura ry. (Finlands Bryologiska Sällskap, Finnish Bryological Society, Societas Bryologica Fennica) perustettiin vuonna 1987. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sammaltutkimusta ja sammalharrastusta Suomessa.

Jäsenet, hallitus, kokoukset

Suomen sammalseuralla on 3 ulkomaista kirjeenvaihtajajäsentä, (prof. Daniel H. Norris, prof. Jiři Váňa, prof. Tamas Pócs) ja 81 jäsenmaksun (20 € vuonna 2015) maksanutta jäsentä, joista neljä on ulkomaalaisia. Seuran hallituksessa olivat vuonna 2015 alla mainitut kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Seuran hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunkin henkilön jälkeen on mainittu tehtävä hallituksessa sekä suluissa vuosi, jolloin kyseinen henkilö on erovuorossa.

 

Sanna Huttunen, hallituksen jäsen (2016)

Jaakko Hyvönen, varajäsen (2016)

Timo Koponen, varainhoitaja (2016)

Jouko Rikkinen, varapuheenjohtaja (2016)

Risto Virtanen, hallituksen jäsen (2016)

 

Johannes Enroth, hallituksen jäsen (2017)

Xiaolan He, sihteeri (2017)

Sanna Laaka-Lindberg, hallituksen jäsen (2017)

Sinikka Piippo, puheenjohtaja (2017)

Harri Vasander, varajäsen (2017)

 

Hallitus kokoontui 27.3.2015. Sammalseuran vuosikokous 2015 pidettiin Kasvimuseon Nylander-salissa 27.3.2015. Kokouksessa kuultiin Timo Koposen esitelmä “Kiinan Hunanin sammaltutkimuksesta”.

In memoriam

Suomen Sammalseuran kunniajäsen, Professori Pekka Lasse Isoviita (s. 12.1.1931) ja kuoli 7. 2.2016. Muistokirjoitus julkaistaan Bryobrotherellassa vol. 19.

Julkaisutoiminta

Bryobrothera. Bryobrotheraa ei julkaistu vuoden 2015 aikana. Bryobrotheran myyntitapahtuu Tiedekirjan kautta.

Bryobrotherella on Sammalseuran jäsenlehti, jossa julkaistaan ensisijassa Suomen sammalkasvistoon ja sen tutkimiseen liittyviä tutkimuksia ja tiedonantoja. Vuonna 2015 julkaistiin Bryobrotherella 18.

Myynti: Julkaisu lähetettiin vuoden 2015 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sitä voi ostaa myös Tiedekirjasta. Sammalseuran hallitus päätti että vuoden 2015 alusta lähtien Sammalseura myy Bryobrotherellan numeroita 10 euron kappalehintaan. Kaikki vielä varastossa olevat numerot settinä maksavat 30 euroa.

Jäsentoiminta

Vuoden 2015 Kevätretki tehtiin 11.5.2015 Helsingin Mustavuoreen. Retkelle osallistuivat Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Timo Koponen, Sanna-Laaka Lindberg, Elina Manninen, jaKristina Peltomaa.

Suomen Sammalseuran ja Luomuksen sammaltiimin järjestämä sammalnäyttely avattiin ensimmäistä kertaa perinteisen sieninäyttelyn yhteydessä 20.9 4.10 Kaisaniemen kasvihuoneilla. Näyttelyssä oli esillä Suomen yleisimpiä sammalia, yleistietoa sammalista, postereita suomalaisesta sammaltutkimuksesta sekä taidetta eli sammalaiheisia valokuvia ja maalauksia.

Talous

Tulot. Tuloja saatiin jäsenmaksuista 1.650,00 euroa, julkaisumyynnistä 739,22 euroa ja lahjoituksena 50,00 euroa. Pankkikorkoa ei saatu.

Menot. Bryobrotherellan vol. 18 painatuskulut olivat 2538,20 euroa.Postituskulut olivat 222,40 euroa ja muut kulut (toimistokulut, pankin palvelumaksut, TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenmaksut) 202,10 euroa.

Tiedotus

Seuran www-sivut osoitteessa www.suomensammalseura.fi. Sinikka Piippo päivittää kotisivuja.

Seuran tapahtumista kuten kokouksista ja retkistä tiedotetaan paitsi yllä mainituilla kotisivuilla, myös Luonnontieteellisen Keskusmuseon Museoinfossa, Kasvitieteen tiedotuslehdessä Botanicumissa sekä SYKE:n sammaltyöryhmän sihteerin Riikka Juutisen välityksellä Sammalposti-sähköpostilistalla.

Ulkomaiset yhteydet

Seuran hallitus muodostaa IAB:n (international Association of Bryologists) Suomen toimikunnan.

 

 

2016

Suomen Sammalseura ry:n vuoden 2016 toimintakertomus

XIAOLAN HE, sihteeri

 

Suomen Sammalseura ry. (Finlands Bryologiska Sällskap, Finnish Bryological Society, Societas Bryologica Fennica) perustettiin vuonna 1987. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sammaltutkimusta ja sammalharrastusta Suomessa.

Jäsenet, hallitus, kokoukset

Suomen sammalseuralla on 3 ulkomaista kirjeenvaihtajajäsentä (prof. Daniel H. Norris, prof. Jíří Váňa, prof. Tamas Pócs), yksi ainaisjäsen ja 66 jäsenmaksun (25 € vuonna 2015) maksanutta jäsentä, joista 3 on ulkomaalaisia. Jäsenmaksun vuonna 2016 jätti maksamatta 13 jäsentä. Viisi jäsentä on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta vuodelta ja poistettiin jäsenluettelosta. Yksi jäsen, professori Seppo Eurola, on kuollut ja yksi jäsen ilmoitti eroavansa. Seuran hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunkin henkilön jälkeen on mainittu tehtävä hallituksessa sekä suluissa vuosi, jolloin kyseinen henkilö on erovuorossa.

Johannes Enroth, hallituksen jäsen (2017)

Xiaolan He, sihteeri (2017)

Sanna Laaka-Lindberg, hallituksen jäsen (2017)

Sinikka Piippo, puheenjohtaja (2017)

Harri Vasander, varajäsen (2017)

 

Sanna Huttunen, hallituksen jäsen (2018)

Jaakko Hyvönen, varajäsen (2018)

Timo Koponen, varainhoitaja (2018)

Jouko Rikkinen, varapuheenjohtaja (2018)

Risto Virtanen, hallituksen jäsen (2018)

 

Hallitus kokoontui 13.4.2016. Sammalseuran vuosikokous 2016 pidettiin Kasvimuseon Nylander-salissa 13.4.2016. Kokouksessa kuultiin Xiaolan He:n esitelmä “Persistent climate warming threatens bryophyte diversity”.

Julkaisutoiminta

Bryobrothera. Bryobrotheraa ei julkaistu vuoden 2016 aikana. Bryobrotheran myyntitapahtuu Tiedekirjan kautta.

Bryobrotherella on Sammalseuran jäsenlehti, jossa julkaistaanensisijassa Suomen sammalkasvistoon ja sen tutkimiseen liittyviä tutkimuksia ja tiedonantoja. Vuonna 2016 julkaistiin Bryobrotherella 19.

Myynti: Julkaisu lähetettiin vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sitä voi ostaa myös Tiedekirjasta. Sammalseuran hallitus päätin että vuoden 2015 alusta lähtien Sammalseura myy Bryobrotherellan numeroita 10 euron kappalehintaan. Kaikki vielä varastossa olevat numerot settinä maksavat 30 euroa.

Jäsentoiminta

Vuoden 2016 kevätretki tehtiin keskiviikkona 25.5.2016 Helsingin Vallisaareen. Vallisaaren asiantuntijaopas everstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen hankki ystävällisesti Sammalseuran retkeä varten Metsähallitukselta tarvittavat luvat päästä myös suurelta ylesöltä suljettuihin kohteisiin. Retkelle osallistuivat Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Timo Koponen, Anu Luoto, Elina Manninen, Sinikka Piippo, Susanna Pimenoff ja Heino Väskä. Syysretki tehtiin 18.9.2016 Espoon Ryssänkalliolle. Retkille osallistuivat Xiaolan He, Nijolė Kalinauskaitė, Timo Koponen, Elina Manninen, Sinikka Piippo ja Markku Rönkä. Retkiselosteet löytyvät Bryobrotherellan numerosta 19.

Talous

Tulot. Tuloja saatiin jäsenmaksuista 2020,01 euroa ja julkaisumyynnistä 173,32 euroa Pankkikorkoa ei saatu.

Menot. Bryobrotherella vol. 19 painettiin, mutta painatuskulut siirtyivät vuodelle 2017. Muut postituskulut olivat 543,90 euroa ja muut kulut (toimistokulut, pankin palvelumaksut, TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenmaksut) 300,95 euroa.

Tiedotus

Seuran www-sivut osoitteessa www.suomensammalseura.fi. Sinikka Piippo päivittää kotisivuja.

Seuran tapahtumista kuten kokouksista ja retkistä tiedotetaan paitsi ym. kotisivulla myös Luonnontieteellisen Keskusmuseon Museoinfossa, kasvitieteen tiedotuslehdessä Botanicumissa sekä SYKE:n sammaltyöryhmän sihteerin Riikka Juutisen välityksellä Sammalposti-sähköpostilistalla.

Ulkomaiset yhteydet

Seuran hallitus muodostaa IAB:n (international Association of Bryologists) Suomen toimikunnan.

 

 

Toimintakertomus 2020

Suomen Sammalseura ry. (Finlands Bryologiska Sällskap, Finnish Bryological Society, Societas Bryologica Fennica) perustettiin vuonna 1987. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää sammaltutkimusta ja sammalharrastusta Suomessa.

Jäsenet, hallitus, kokoukset

Suomen Sammalseuralla on yksi kunniajäsen (tohtori h.c. Tauno Ulvinen), yksi ulkomainen kirjeenvaihtajajäsen (prof. Támas Pócs), yksi ainaisjäsen ja 72 jäsenmaksun (30 € vuonna 2020) maksanutta jäsentä, joista yksi on ulkomaalainen. Seurasta erosi 2020 kolme jäsentä ja liittyi uusina jäseninä kolme henkilöä. Seuran hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kunkin henkilön jälkeen on mainittu tehtävä hallituksessa sekä suluissa vuosi, jolloin kyseinen henkilö on erovuorossa.

 

Sanna Huttunen, hallituksen jäsen (2022)

Timo Koponen, varajäsen, varainhoitaja (2022)

Jouko Rikkinen, varapuheenjohtaja (2022)

Risto Virtanen, hallituksen jäsen (2022)

Esa Ervasti, hallituksen jäsenjäsen (2022)

 

Johannes Enroth, hallituksen jäsen, sihteeri (2021)

Xiaolan He, hallituksen jäsen (2021)

Sanna Laaka-Lindberg, hallituksen jäsen (2021)

Sinikka Piippo, puheenjohtaja (2021)

Harri Vasander, varajäsen (2021)

 

Hallitus kokoontui 29.9.2020. Suomen Sammalseuran vuosikokous 2020 pidettiin Tieteellisten Seurojen talossa 29.9.2020.  Kokouksessa kuultiin Timo Koposen esitelmä: Philonotis -suvun taksonomiaa.

Julkaisutoiminta

Bryobrothera. Bryobrotheraa ei julkaistu vuoden 2019 aikana. Bryobrotheran myynti tapahtuu Tiedekirjan kautta.

Bryobrotherella on Suomen Sammalseuran jäsenlehti, jossa julkaistaan ensisijassa Suomen sammalkasvistoon ja sen tutkimiseen liittyviä tutkimuksia ja tiedonantoja. Vuonna 2020 julkaistiin Bryobrotherella 23.

Myynti: Julkaisu lähetettiin vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Sitä voi ostaa myös Tiedekirjasta. Sammalseuran hallitus päätti, että vuoden 2015 alusta lähtien Sammalseura myy Bryobrotherellan numeroita 10 euron kappalehintaan. Kaikki vielä varastossa olevat numerot settinä maksavat 30 euroa.

Jäsentoiminta

Vuoden 2019 kevät- ja syysretkeä ei tehty.

Talous

Tulot. Tuloja saatiin jäsenmaksuista ja niihin liittyneistä lahjoituksista 1656,11 euroa. Julkaisumyynnistä saatiin 291,19 euroa.

Menot. Bryobrotherellan vol. 23 painatus maksoi 2721,8 euroa. Postituskulut olivat 317,35 euroa ja muut kulut (toimistokulut, pankin palvelumaksut, TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenmaksut) 325,44 euroa.

Tiedotus

Seuran www-sivut osoitteessa www.suomensammalseura.fi. Sinikka Piippo päivittää kotisivuja.

Seuran tapahtumista kuten kokouksista ja retkistä tiedotetaan paitsi ym. kotisivuilla myös Luonnontieteellisen Keskusmuseon Museoinfossa, Kasvitieteen tiedotuslehdessä Botanicumissa sekä SYKE:n sammaltyöryhmän sihteerin Riikka Juutisen välityksellä Sammalposti-sähköpostilistalla.

Ulkomaiset yhteydet

Seuran hallitus muodostaa IAB:n (international Association of Bryologists) Suomen toimikunnan.